Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Bemutatkoznak óvónőink

CSILLAG CSOPORT
 

 
Wéber Stella

(Waldorf óvónő, mentorpedagógus)
 
1996-ban született meg a gondolat, hogy Kecskeméten szükség lenne egy Waldorf óvoda létrehozására. Elszánt szülők és pedagógustársaim segítségével ez az álmunk megvalósult.  Célunk az volt, hogy egy olyan „szigetet” teremtsünk, 2-7 év közötti gyerekeknek, ahol a saját, megfelelő kereteik között, a lehető legjobb úton tudják kibontakoztatni az egyéniségüket, szert tehetnek a megfelelő szociális érzékenységre.
A Waldorf óvodákban minden tevékenység, szokásrend, a nevelés alapelemei, az utánzás lehetősége azt szolgálja, hogy szeretetteljes, meleg légkörben eljussanak a 6-7 éves önmagukhoz, illetve az iskolaérettségig; hogy egészségesen nyitott kisgyerekként léphessenek át az iskolába.
Kolléganőimmel azon dolgozunk, hogy vegyük körül a csoportjainkban a gyerekeket, hogy az mindannyiunk számára harmonikus legyen.

 

CSILLAG CSOPORT
 

Hunyadi Rita
(Waldorf óvónő)
 

Azt hiszem, egy különleges óvónői közösségnek lehetek a tagja. Egy kerek egységet alkotunk mindannyian. Nincs alá-, fölérendeltségi viszony; mindenki úgy fogadja el egymást, ahogy van és ahol tart a saját útján.
Egy dolog fontos mindannyiunknak: a gyerekek. Ebben a közegben tudom megadni a gyermekeknek azt, amire szükségük van és amiről nekem a Waldorf pedagógia szól. Ebben a közösségben azt érezheti egy gyerek, amit mi is érzünk: egy hely, ahol jó lenni, ahol önmagam lehetek és kiteljesedhetek!
Három éve dolgozom Waldorf óvodában, 2015-ben szereztem meg a Waldorf óvónői képesítést.

   
 
 

CSILLAG CSOPORT
 

Orlik-Polgár Mária
(Óvónő)
 
Versenyszférában dolgoztam 10 évig, amikor megszületett férjemmel első közös gyermekünk. Ahogy cseperedett az első, majd jött a második és harmadik gyerekünk, éreztük férjemmel, hogy ők életünk legfontosabb részei. Olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy itthon maradhattam velük 10 évig. Rájöttem, hogy mindenképpen gyerekekkel szeretnék foglalkozni, hiszen nincs fontosabb az életben, mint hogy gyermekeink biztonságban és szeretetben tudják szárnyukat bontogatni. Amellett tettem le a voksomat, hogy mások gyerekeit is ezen az úton segíthessem, így megszereztem Kecskeméten az óvodapedagógusi diplomámat. 

 

  
 
 
 
 
 CSILLAGSZEMŰ CSOPORT
 

 
Cseketa Mariann

(Waldorf óvónő, óvodavezető)
 
Hosszú évek óta dolgozom a Waldorf-pedagógia közegében a kisgyerekek között. A solymári Waldorf óvóképzés idején fogalmazódott meg bennem, hogy ez a pedagógia nem kizárólag a gyermekeknek szól; több annál: egyfajta általános viszonyulás a világhoz. A gyerekek pedig minden nap tanítják ezt nekem, ráadásul rengeteg humorral.
Magánéletemben férjem és három gyermekünk adja a biztos érzelmi hátteret.
Hálás vagyok, hogy valódi csapatmunkában, erős, összetartó közösség tagjaként végezhetem a munkámat.
 

 
 
 

 CSILLAGSZEMŰ CSOPORT
 

Madarászné Molnár Tünde
(óvónő)
 
Három gyermek édesanyja, és 20-30 csillagszemű óvodás óvó nénije.
Pályámat 2000-ben kezdtem Szolnokon, egy néphagyomány őrző óvodában. Az óvónőként töltött éveim alatt, egyre erősödött bennem az érzés, hogy másféleképpen szeretném segíteni, az óvodáskorú gyermekek egyéni érési üteméhez igazodó személyiségfejlődését.
Életem egyik legnagyobb ajándékának tartom, hogy rátaláltam a Csillagbölcső óvodára és vele együtt a Waldorf pedagógiára. Az óvodánkba lépve részese lehetek mindannak, amit fontosnak tartok: az idejáró gyermekek, felnőttek mindenek feletti tisztelete, szeretete, összetartó ereje; az egyéni képességeket maximálisan figyelembe vevő harmonikus fejlesztés a művészetek által; a természettel, környezetünkkel való szoros kapcsolódás, gondoskodás. Hálás vagyok mindezért.
„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
/Weöres Sándor/
 

 CSIPKEBOGYÓ CSOPORT 
 

Tóth Karola:
(Waldorf óvónő)
 

Ikerlányainkat férjemmel szeretetben neveljük.
Amikor belépek az oviba, olyan felnőtt emberek vesznek körül – beleértve a szülőket, kollégákat ‒, akikkel közösek a céljaink. Magukat vállalni tudó, egészséges, kreatív gondolkodású gyermekeket szeretnénk nevelni.
Családias légkörben, olyan környezettel vesszük őket körbe, amely által ki tudják bontakoztatni a tehetségüket. Közben szeretettel szemléljük őket, hogy mivé érnek.
Hálás vagyok azoknak az embereknek, akik sok évvel ezelőtt elkezdték és azóta is azon dolgoznak, hogy Kecskeméten is legyen Waldorf óvoda.
Köszönet érte.
 

 
 

CSIPKEBOGYÓ CSOPORT
 

Szepesi Dóra
(Óvodapedagógus)
 
Szepesi Dóra vagyok, 2011-ben végeztem a Kecskeméti Főiskola Óvodapedagógusi szakán. A gyermekek kis csodavilága az, ahol a lelkem otthon érzi magát.
Nem sokkal a diplomám megszerzése után édesanya lettem, egy, majd két kisgyermeket nevelgettünk szerető férjemmel. Ez idő alatt ráébredtem, hogy a szülők a legnagyobb kincsüket bízzák az óvodára.  Az óvónő lelkiismeretén múlik, hogyan neveli őket a szeretetre és az életre. Ehhez önismeretre, állandó lelki fejlődésre, megújulni kész kreativitásra van szükség.
Kisfiammal 2015-ben látogattunk el először a Csillagbölcső Waldorf Óvodába. A Waldorf közösség szellemisége azonnal megfogott, a találkozás pillanattól úgy éreztem, hazaérkeztünk.  Ahogy egyre jobban megismertem, valósággal beleszerettem a Waldorf pedagógia módszereibe. A gyermekközpontú gondolkodás a munka minden fázisában érzékelhető, ugyanakkor határozott rendszert ad a gyermekeknek- a szükséges korlátokkal együtt- a világról.
2017 szeptemberében kezdtem meg hivatásom gyakorlását az intézményben. Végtelen hálát érzek, amiért egy pedagógiailag ennyire biztos szakmai és emberi háttérrel rendelkező, minden téren összetartó közösségnek lehetek a tagja.  Kis óvodánkat második családomnak tekintem.
Az értékes tudás mellett, harmóniát, békét, őszinte tiszteletet, lelki egyensúlyt, empátiát, egymás iránti odafigyelést visznek útravalóként magukkal a nagyvilágba, s ez mindennél fontosabb.
Minden kisgyermekben még ott ragyog a lélek fénye és úgy érzem a szülők mellett óvónőként az én feladatom is, hogy ezt a ragyogást a lehetőségek szerint megőrizzem.

 

 BÖLCSŐ CSOPORT
 

 
Buzánczkyné Kiss Andrea vagyok.

(Waldorf óvónő)
 
Négy éve dolgozom itt a Napsugár utcai Waldorf óvodában. Mindig fontos volt számomra, hogy olyan helyen végezhessem a munkámat, ahol családias légkörben, szeretetteljes figyelemmel veszik körül a gyerekeket, ahol a gyermekközpontú a nevelés, ahol a gyermek gyermek lehet. Ebben az óvodában megtaláltam ezeket az értékeket.
A napirend, a művészeti tevékenységek, az ünnepek visszatérő ritmusa biztonságot ad e gyermek számára.
2009-ben végeztem a Kecskeméti Főiskola óvodapedagógus szakán. 2017-ben fejeztem be a solymári Waldorf óvónőképzést.
Három gyermekem van, szabadidőmet párommal és velük töltöm legszívesebben.

 

 BÖLCSŐ CSOPORT

 
Ankáné Tábori Hajnalka

(Waldorf óvónő)
 
Négy gyermek édesanyja, tanító-óvónő. 1979-ben születtem Kecskeméten, gyermekkoromat Lakiteleken egy „mesebirodalomban” töltöttem pedagógus szüleimnek és nagyszüleimnek köszönhetően. A népmese, a népdal, a népi mondókák és játékok iránti vonzalmat ők ültették el bennem, és érzelmi tarisznyámat ők töltögették azzal a bensőséges otthon-meleg légkörrel, amivel körülvettek bennünket. Mindig is arra vágytam, hogy a családi tűzhely melegét őrző sok gyerekes édesanya lehessek. Ez a vágyam teljesült is, és miután elvégeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolát, és pár évet tanítottam, 9 éven keresztül a saját gyerekeimmel neveltük egymást, és közben rájöttem, hogy szívből kell nevelni, nem könyvekből. A Csillagbölcső Waldorf Óvodában olyan családias légkörre találtam, ahol végre úgy lehetek óvónő, ahogy a szívemből jön. Szeretném a gyerekek érzelmi tarisznyájába beletenni a magam kis „hamuban sült pogácsáját”. Jelenleg végzem a Waldorf-óvónői képzést Solymáron.