Kecskeméti Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 76 954 970, +36 30 373 6246
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Szolnoki út 20.

Egy gyermekközpontú iskola a városban

Ebbe az iskolába nem csak a gyerekek szeretnek járni, hanem a pedagógusok is. Az iskola számunkra nem csak egy munkahely. Azt gondoljuk, hogy a tanulás leghatékonyabb módja az, ha együtt dolgozunk a gyerekekkel. Megtapasztalják a dolgokat, nem csak egy tankönyvi bejegyzés lesz számukra a tananyag, amiből dolgozatot kell írni és hogy aztán többnyire a felejtés sorsára jusson.
Úgy élünk együtt a gyerekekkel, hogy minden nap örömmel jöjjenek ide. Csak így tudjuk őket segíteni abban, hogy ne az iskolának, hanem valóban az életnek tanuljanak. 

Mitől lesz gyermekközpontú egy iskola?
A választ sokan tudni vélik, mégis rengeteg panasz érkezik a gyerekek és a szülők valamint a pedagógusok felől is a hagyományos oktatást illetően.

2016-ban létrehoztunk Kecskeméten egy olyan iskolát, ahova szeretnek járni a gyerekek mert:

• A tananyag megfelel az állami tanterv követelményeinek, de azt más elosztásban és más módszerekkel tanulják meg.
• Párhuzamosan angol és német nyelvet tanulnak már első osztálytól, heti 2-2 órában.
• Nem a jegyekkel ösztönzik a tanulást, hanem a tapasztaláson alapuló változatos módszertannal, így külső kényszerítő eszközök helyett a tanulás alapja az érdeklődés.
• A gyerekek tudását és képességeit szövegesen, egyénileg, részletesen értékelik.
• A gyerekek megtanulják, hogy erőfeszítés nélkül nincs eredmény, de ezt a tanárok nem felesleges stresszeléssel érik el.

Az intézmény tanárai valamennyien jól képzettek, hagyományos és alternatív oktatásban egyaránt nagy tapasztalattal bírnak. Céljuk a képességek kibontakoztatása, azaz a lexikális ismeretek elsajátítása mellett olyan használható és értékes tudás megalapozása, amelyet az életben segíti a gyerekeket, nem pusztán osztályzatok megszerzésében.
A tudás forrása ebben az iskolában a konkrét tapasztalat, nem a tankönyv. A tankönyv nélküliség nem a könyvek mellőzését jelenti, hiszen mindennapos az olvasás az ajánlott és a választott olvasmányokból, és rendszeres a projektekhez szükséges könyvtári kutatómunka.
 
Az intézményben tanító tanárok szerint és a gyerekek szülei szerint a diákoknak nem holt lexikális ismeretekre van szükségük, mert azzal a munka világában nem boldogulnak. Hiszen nem attól lesz sikeres valaki, ha valamelyik tantárgyból ötös volt, hanem hogy ha a megszerzett tudását használni is tudja, azaz kreatív és jó problémamegoldó.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási módszertanuk jól bevált. Figyelembe veszi az egyéni érési tempót, folyamatos differenciálást biztosítanak. A gyermekkorban 6 -10 éves korig a cselekvéses intelligencia sokkal erősebb, mint a verbális, ezért az alapkészségek elsajátításában a mozgásra, a vizualitásra és a történetmesélésre építenek, az erős tantárgypedagógiai alapok mellett a drámapedagógiai módszerek segítik ebben a tanárokat. Ebben az iskolában a gyerekek nem csak passzív befogadói a tanár által közölt vagy a tankönyvben leírt dolgoknak, hanem tapasztalati úton, saját maguk jönnek rá a megoldásokra és meg is tudják azt fogalmazni. Tudnak kérdezni és felvállalják magukat, ami elengedhetetlen az életben való beváláshoz.
Állandó fegyelmezés helyett az odafigyelés képességét fejlesztik a gyerekekben. A nap azzal kezdődik, hogy átmozgatják a gyerekeket, koncentrációs gyakorlatokat végeznek velük, majd ezt követik a tananyagot előkészítő gyakorlatok. A 8-10-ig tartó ún. főoktatásban több hétig egy tantárgyat tanulnak változatos munkaformákban, így biztosítják az időt az elmélyüléshez az adott ismeretanyagban, gyakorló órákon pedig a tananyag szükség szerinti ismétlését végzik. A főoktatás után 40 perces a szünet, majd három 45 perces szakóra következik (nyelvek, mozgás, kézimunka, zene stb.)
Az iskolában a változatos módszereknek és az elegendő időnek köszönhetően nem alakulnak ki tanulási problémák.
Nem utolsósorban: az iskolában nincs kezelhetetlen agresszió. Kiemelt fontossága van az egészséges nevelési határok letételének és a konfliktuskezelés tanításának.
Iskolánk az államilag elismert Magyar Waldorf Iskolák Kerettanterve alapján működik.
Jelenleg hét osztályfokon(2019 szeptemberőtől már nyolc)  fogadjuk a hozzánk érkezőket. 

web: csillagbolcso.hu
https://www.facebook.com/csillagbolcsokecskemet/
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu és iskola@csillagbolcso.hu
Tel.: 76/954-970