Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Iskolára felkészülés speciális módon

Megosztás

A Waldorf óvodában a gyerekeket speciális formában segítik az iskolába készüléshez, az életkori sajátosságoknak megfelelően cselekvő formában, amely során a tevékenységeknek, a mozgásnak van a legnagyobb szerepe.

A Waldorf óvodások is tanulnak számolni, de feladatlapok helyett tevékenységeken, játékokon keresztül gyakorolják a számokat és a műveleteket.

Az egészséges gyermeki intelligencia-struktúrában az intelligencia tíz tényezője közül a cselekvéses rész az erősebb. Ez viszi magával a szóbeli, intellektuális rész fejlődését is. Ha ennek a faktornak s fejlődését túl korán és direkt módon erőltetjük, akadályozza olyan képességek kialakulását, amelyek az alapkészségek elsajátításához szükségesek.

A kéztől a fejig – a csemetemunka

„Az értelem fejlesztése nem úgy történik, hogy eltökélten nekilátunk fejleszteni az értelmet. 
Az intellektus az egész test ügyes kezeléséből, annak részeként jelenik meg. A ritmikusan ismétlődő mozdulatok, a manuális tevékenységek segítik mind az akaratuk, mind a logikus gondolkodásuk megerősítését. 
A kezünk munkája és a gondolkodásunk közötti közvetlen kapcsolatot a mindennapi beszédünkben is felfedezhetjük, hiszen gyakran használunk olyan kifejezéseket, amelyek mentális tevékenységek leírására szolgálnak: „megragadni valamit”, „felvenni a fonalat”, összekuszálni a gondolatokat”, „megoldani a problémát”. (Rudolf Steiner)

A Waldorf óvodások csemetemunkáikat készítve szőnek, a fonnak, körmöcskéznek. Ezek a tevékenységek a kezük ízületeit és csontozatát készíti fel az írás tanulására. 
Az iskolába készülőknél a kézimunka már feladat – figyelem, akarat, koncentrálás és kitartás kell hozzá, benne a játék munkává alakul. A gyerekek azt tanulják meg közben, hogy a feladat végzése, azaz a MUNKA örömet okozó tevékenység. Önmagát jutalmazza, mert jó csinálni, és mert használni is tudják, amit készítenek, ráadásul esztétikai értéke is van.

A Waldorf óvodában kerüljük a gyerekek erőltetett korai, iskolai rendszerű tanítását, mert ez hosszú távon kifejezetten káros hatással van a tanulási képességek alakulására.
 
"Ha az óvodák szakmailag jól működnek, azaz ismerik az óvodás gyermekek testi-lelki fejlődésének törvényszerűségeit és az ezekből fakadó igényeket, akkor nem törődnek - nem törődhetnek - azzal, hogy mit vár el tőlük az iskola.
Az ő feladatuk kizárólag az, hogy az általuk ismert kisgyermekkori - óvodáskori - szükségleteket kielégítsék. Ekkor teszik a legtöbbet a gyerekek valódi fejlődéséért." (Vekerdy Tamás)