Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Iskolánkról

Iskolánk 2016-tól indult útjára, 5 évfolyamon. Az iskola a 2021/22-es nevelési évvel bezárólag egy intézmény keretein belül működött a Csillagbölcső Waldorf Óvodával. 2022. szeptember elsejétől önálló jogi személyként működik tovább.
Biográfiánk olyan jellegzetességeket hordoz, amelyek miatt eltértünk az iskolakezdeményezések bevett gyakorlatától. Ennek az intézménynek az alapítása nem a „klasszikus” forgatókönyv szerint zajlott, mint az új iskoláknál általában. Nem egy támogató iskola megkeresésével kezdtük, ahol egy tanár felvállalja valamely más városban lévő intézmény nehéz, általában több éves születésének kísérését; kezdve a szülői kör összeverbuválásán át az anyagi források és eszközök felkutatásán, a tájékoztató rendezvények szervezéséig. Abban az esetben a leghosszadalmasabb folyamat maga a felnőttek közösségének alakulása, egy cél irányába való tekintésre való szervezése kitartóan mindaddig, amíg a kritikus - anyagi világbeli - tömeg összeáll egy iskolává.
2015 tavaszán a Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda és Iskola fenntartójaként működő Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület tisztviselői lemondtak tisztségükről. Megalapították Kecskeméten a Csillagbölcső Waldorf Egyesületet.
Az óvoda ekkor vált önálló jogi személlyé és kapta a Csillagbölcső nevet; a 2003 óta működő óvoda kivált a Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda és Iskola nevű intézményből.
2015 májusában hat szülő-pár (összesen 14 gyermek szülei) döntöttek úgy a Kecskeméti Mihály Kertje Waldorf iskolában, hogy a tanév végeztével kiiratkoznak onnan.
Az iskola alapításának szervezési munkálatai 2015 szeptemberében indultak el. Az alapítói kör fent említett hat családdal kezdte el a tervezési és szervezési munkálatokat. Hozzájuk csatlakozott további három család. Az összetétele azóta sem változott.
A jogi és gazdasági vonatkozású feladatkört (döntéshozatal, erőforrások felmérése, kalkuláció, hivatalokkal való kapcsolattartás) a Csillagbölcső Waldorf Egyesület közgyűlése, illetve tisztviselői végezték és végzik jelenleg is. Az adminisztrációt az egyesület titkára viszi.
Az alapítás során iskolaépület megszerzése bizonyult az egyik legnagyobb nehézségnek. Nagyon sok időt vett igénybe az Önkormányzattal való egyeztetés, amely végül a bíztató kezdés után nem vezetett eredményre. 
A fenntartó saját tulajdonában levő épület átalakításával (és majd bővítésével járó) műszaki munkálatok ütemezését szervezését és napi szintű felügyeletét az egyik alapító szülő végezte (és látja el a jövőben is), aki gyakorlott kivitelező szakmérnök és műszaki vezető.
A pedagógiai területért az alapítással megbízott tanár a felelős, aki 2015 szeptembere óta áll az egyesület alkalmazásában. Ő a leendő tanári konferenciának két tagjával együtt végezte a munkatársak kiválasztását, az alapításhoz szükséges dokumentumok elkészítését és a kapcsolódó tanügyi feladatokat, az iskola létrejöttével kapcsolatos tájékoztató rendezvények lebonyolítását és kommunikációt, a jelentkező családokkal való kapcsolattartást, elsősök esetében az iskolaérettségi vizsgálat („felvételi játék”) szervezését beleértve a segítő szakemberrel való kapcsolattartást, szülői beszélgetéseket.      
 
A Kiskunfélegyházi Tiszta Forrás Waldorf Iskolával sikerült nagyon jó együttműködést kialakítanunk. (pl. konzultációs, hospitálási lehetőséget biztosítottak, megosztották velünk az iskola alapításával kapcsolatos tapasztalataikat.) Anyagi segítséget kaptunk az intézményhez tartozó családok által megkeresett cégektől (szolgáltatás, természetbeni segítség).
Az iskola Tanári kollégiumának két tagja elvégezte az ELTE-Bárczy PPK akkreditált Waldorf-osztálytanítói képzését, részt vett a pedagógusok továbbképzésére szolgáló Nyári Akadémiákon, hospitáltak, szaktanárként végeztek pedagógiai munkát Waldorf iskolákban.
Évek óta gyakoroljuk magunkat a Waldorf-szülő mesterségben, van közöttünk, akinek már középiskolások a Waldorf iskolában végzett gyerekei.
Az iskola alapítói éveken át tevékenyen részt vettek a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület, mint fenntartó munkájában.
A felsoroltak nem csupán gyakorlati tapasztalatokkal szolgáltak egy iskola működtetése és az iskolában folyó pedagógiai munka, valamint az egymással való együttműködés terén. A közös munkálkodás, a közös gondolkodás adta a kohéziót és egyben a terepet ahhoz a belső munkához, amely során mindannyian járjuk az utunkat az önnevelődésünkben és alakul egy új entitás biográfiája.
2016-ban 1-5. osztályfokokon indult meg a pedagógiai munka. Abban a tanévben a Szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív kerettanterv biztosította a pedagógiai munka jogi hátterét. A Magyar Waldorf Szövetséghez NH/2/2017. számú határozatában 2017 májusában járult hozzá ahhoz, Waldorf iskolaként folytathassuk a munkánkat.
 
Az eddig elvégzett közös munka egyik legfontosabb eredményének tartjuk azt, hogy ki tudtunk munkálni olyan együttműködési formákat, amelyekben közelebb kerülünk a Waldorf mozgalom által küldetéséként megjelölt célokhoz. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy iskola alapítása után legalább olyan nehéz feladat lesz folyamatosan haladni efelé a cél felé. Ahogyan növekedik majd a szervezet, úgy fognak benne minőségi változások is bekövetkezni. Meg kell őriznünk azt a nyitottságot, amivel a közösség befogadó marad hosszú távon is, és tud gazdagodni új tudásokkal – olyan tudásokkal, amelyekkel a gyerekeink jól-létét szolgálják.
 
A 2019/20-as nevelési évben iskolánk felmenő rendszerben teljesen kiépült, ebben az évben ballagnak el az alapító családok gyermekei nagyrészt. A 8 évfolyam közül több még összevontként működik, de az osztálylétszámok megnövekedtek az évek során, és 14 - 18 gyermek jár egy-egy osztályba, így alkotva egészséges szociális közösségeket. 2019-től az újonnan induló első osztályok már nem összevontan, hanem önállóan indulnak jelezve ezzel az iskolánk iránti megnövekedett érdeklődést, és visszaigazolva pedagógiai célkitűzéseink teljesülését.
A 2021/22-es tanévben fogalmazódott meg, hogy a közös igazgatású óvoda és általános iskola önálló intézményekké váljanak, és az eltérő korosztályú gyermekek nevelését így valósítsák meg. Az elmúlt évek együttes munkája, a közös fenntartó és a közös célok garantálják, hogy ez a különválás egy időszerű és egészséges folyamat legyen a jövőre nézve.