Kecskeméti Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 76 954 970, +36 30 373 6246
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Szolnoki út 20.

Jelentkezés az iskolába

Iskolánk nem kötelező felvételt nyújtó közoktatási intézmény (nem körzetes iskola). 
A beiratkozást iskolánkba minden esetben JELENTKEZÉS előzi meg.  
Leendő elsősök esetében a jelentkezési határidő: MÁRCIUS 16.

A jelentkezés módja:
1. Jelentkezési lap és a jelentkezési laphoz tartozó kérdéssor kitöltése  és beküldése (emailen és postán is fogadjuk vagy személyesen az iskola titkárságán). A jelentkezés a jelentkezési laphoz csatolt kérdéssor kitöltésével válik teljessé, enélkül érvénytelen.
Leendő elsőseink esetében az iskolába való beiratkozást minden esetben iskolaérettségi vizsgálat és a szülőkkel való beszélgetés előzi meg.
2. A jelentkezési lap beérkezése után a szülők írásbeli értesítést kapnak ezek időpontjáról.

Az iskolaérettségi vizsgálat egy kb. egy órát igénybe vevő játékos keretek között történő irányított foglalkozás, amelyen egyszerre több kisgyermek vesz részt.
A szülőkel való beszélgetés az informált döntés meghozatalát segíti. Ennek során a szülők választ kaphatnak az iskola működésével és a pedagógiával kapcsolatos kérdéseikre.
3. Ezt követően dönt az osztálytanító gyermek felvételéről, a tanári kollégium véleményének figyelembe vételével.

4. A döntésről a szülők írásban kapnak értesítést.
5. Beiratkozás

Más iskolából való átjelentkezés és magasabb osztályfokra történő jelentkezés esetén a jelentkezés tanév közben is lehetséges. Ebben az esetben az iskolába jelentkező tanuló az adott osztályban eltölt néhány tanítási napot ("vendégeskedés"). Ezt követően kerül sor a szülői beszélgetésre az iskola tanáraival, amely során a szülők feltehetk kérdéseiket a pedagógiával ésaz iskola működésével kapcsolatban. Az osztálytanító a tanári kollégium véleményének figyelembe vételével ezt követően hozza meg döntését, amelyről írásban értesíti a szülőket. 

A jelentkezés csak a mellékleteként csatolt kérdéssorra adott válaszokkal  (anamnézissel) együtt teljes. 
A jelentkezési lap benyújtásának határideje:

- első osztályba jelentkezők esetén 2018. március 16. 
- más iskolából való átvétel esetén: a gyermek iskolánkban történő vendégeskedésének utolsó napja

Elérhetőségek:
email: iskola@csillagbolcso.hu
Tel.: 76/954-970 (titkárság) és 30/373-6246 (Pető Melinda intézményvezető)

Az alábbi dokumentum kitöltésével van lehetőség iskolánkba való jelentkezésre.

 

CsatolmányMéret
jelentkezesi_lap_es_kerdessor.doc89.5 KB