Kecskeméti Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 76 954 970, +36 30 373 6246
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Szolnoki út 20.

Jelentkezés az iskolába

FELVÉTEL MENETE A CSILLAGBÖLCSŐ WALDORF ISKOLÁBA

Iskolánk nem kötelező felvételt nyújtó közoktatási intézmény (nem körzetes iskola). 
A beiratkozást ezért iskolánkba minden esetben JELENTKEZÉS előzi meg.  

A felvételi folyamat lépései: 
 
Első osztályba jelentkezés esetén:
 

1. Jelentkezési lap és a hozzá tartozó kérdéssor kitöltése és benyújtása az iskola címére (írásban vagy személyesen).

2. Szülői beszélgetés az iskola tanáraival, amely során a szülők feltehetik kérdéseiket a pedagógiával és az iskola működésével kapcsolatban. 

3. Az osztálytanító a tanári kollégium véleményének figyelembe vételével ezt követően hozza meg döntését, amelyről írásban értesíti a szülőket. 

4. Beiratkozás 

Fontos határidők és teendők: 
Iskolanyitogató foglalkozások látogatása: 2019. októbertől 2020.  márciusig 
Iskolába jelentkezési lap beadási határideje: 2020. március 1.
Felvételi beszélgetések a szülőkkel: 2020. március 10. – 29.
Iskolaérettségi vizsgálatok: 2020. március 10. - 29.
Döntés: 2020. április 27.
Tájékoztatás a felvételi eredményéről (postai úton): 2020. április 30.

Jelentkezési lap a honlapról letölthető (lásd a csatolmányat) vagy a titkárságon átvehető. 

 

Iskolaváltás esetén (tanév közben):
 

1. Az iskolába jelentkező gyerek az adott osztályban eltölt néhány tanítási napot ("vendégeskedés"). 

2. Szülői beszélgetés az iskola tanáraival, amely során a szülők feltehetk kérdéseiket a pedagógiával és az iskola működésével kapcsolatban. 

3. Az osztálytanító a tanári kollégium véleményének figyelembe vételével ezt követően hozza meg döntését.

4. Írásbeli értesítés a felvételről vagy a felvétel elutasításáról.

5. Beiratkozás 

A jelentkezést csak a mellékleteként csatolt kérdéssorra adott válaszokkal  (anamnézissel) együtt fogadjuk el. 

Elérhetőségek:
email: iskola@csillagbolcso.hu
Tel.: 76/954-970 (titkárság) és 30/373-6246 

Az alábbi dokumentum kitöltésével van lehetőség iskolánkba való jelentkezésre.