Kecskeméti Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 76 954 970, +36 30 373 6246
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Szolnoki út 20.

A Magyar Waldorf Isolák kerettanterve

A magyar Waldorf-iskolák által közösen kidolgozott kerettanterv a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (8)-(9) bekezdésének felhatalmazása alapján az alternatív Waldorf-pedagógia alapelveire épülve határozza meg a Waldorf-iskolákban folyó sajátos köznevelési tevékenységet.
A Waldorf-tanterv (összhangban a köznevelési törvény alapelveivel) egyforma jelentőséggel foglalkozik az egyes évfolyamon
• a különböző életkorokhoz kapcsolódó nevelési célok leírásával
• az adott életkorban szükséges képesség- és készségfejlesztéssel
• az adott életkorban elsajátításra kerülő tantárgyi tartalmakkal.
E hármas célrendszer évfolyamonkénti meghatározása szigorúan a fejlődéslélektan és az antropozófiai antropológia alapján történik, és a személyes valamint a szociális kompetenciákat egyaránt tekintetbe véve a Waldorf-iskola nevelési-oktatási rendszerében az időbeosztás hangsúlyeltolódását eredményezi az általános- és középiskolákban jelenleg szokásoshoz képest.
Kettős célja:
• Az elsődleges prevenció megvalósítása: Megelőzni a különböző fejlődési problémák, ezen belül különösen a tanulási hátrányok, nehézségek, kialakulását és a viselkedési, beilleszkedési nehézségek létrejöttét. Ennek elérésére különösen az alsó szakaszban nagy hangsúlyt kap a széles alapokon nyugvó képesség-, készségfejlesztés, mely később is következetesen megelőzi az egyes képességekhez kötött, adott tantárgyi tartalmak megjelenését.
Kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai hatás elérése: a személyiségen belüli (intraperszonális), különösen a képesség-, készségfejlődés terén meglévő fejlődési egyenetlenségek, diszharmóniák pedagógiai módszerekkel történő kiegyenlítése, harmonizálása. Ez a kiegyenlítés (harmonizálás) nem korlátozódik a tantárgyi tartalmak elsajátításához szükséges, főképpen kognitív képesség-, készségstruktúra fejlesztésére, hanem az érzelmi, a cselekvéses és a szociális életben szükséges képesség-, készségstruktúra harmonizálását is szem előtt tartja. 

A Csillagbölcső Gyermekközpontú Általános Iskola (2017 szeptemberétől: Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola) a Magyar Waldorf Iskolák kerettanterve alapján alkotta meg Pedagógiai Programját és Helyi tantervét, amely alapján az iskolában megvalósul a Waldorf pedagógia mind módszertanában, mind szellemiségét tekintve.