Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

A Magyar Waldorf Isolák kerettanterve

 
A Waldorf-tanterv (összhangban a köznevelési törvény alapelveivel) egyforma jelentőséggel foglalkozik az egyes évfolyamon
• a különböző életkorokhoz kapcsolódó nevelési célok leírásával
• az adott életkorban szükséges képesség- és készségfejlesztéssel
• az adott életkorban elsajátításra kerülő tantárgyi tartalmakkal.
 
E hármas célrendszer évfolyamonkénti meghatározása szigorúan a fejlődéslélektan és az antropozófiai antropológia alapján történik, és a személyes valamint a szociális kompetenciákat egyaránt tekintetbe véve a Waldorf-iskola nevelési-oktatási rendszerében az időbeosztás hangsúlyeltolódását eredményezi az általános- és középiskolákban jelenleg szokásoshoz képest.
 
Kettős célja:
• Az elsődleges prevenció megvalósítása: Megelőzni a különböző fejlődési problémák, ezen belül különösen a tanulási hátrányok, nehézségek, kialakulását és a viselkedési, beilleszkedési nehézségek létrejöttét. Ennek elérésére különösen az alsó szakaszban nagy hangsúlyt kap a széles alapokon nyugvó képesség-, készségfejlesztés, mely később is következetesen megelőzi az egyes képességekhez kötött, adott tantárgyi tartalmak megjelenését.
Kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai hatás elérése: a személyiségen belüli (intraperszonális), különösen a képesség-, készségfejlődés terén meglévő fejlődési egyenetlenségek, diszharmóniák pedagógiai módszerekkel történő kiegyenlítése, harmonizálása. Ez a kiegyenlítés (harmonizálás) nem korlátozódik a tantárgyi tartalmak elsajátításához szükséges, főképpen kognitív képesség-, készségstruktúra fejlesztésére, hanem az érzelmi, a cselekvéses és a szociális életben szükséges képesség-, készségstruktúra harmonizálását is szem előtt tartja. 
 
A Csillagbölcső Gyermekközpontú Általános Iskola (2017 szeptemberétől: Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI) a Magyar Waldorf Iskolák kerettanterve alapján alkotta meg Pedagógiai Programját és Helyi tantervét, amely alapján az iskolában megvalósul a Waldorf pedagógia mind módszertanában, mind szellemiségét tekintve.
 
A magyar Waldorf-iskolák által közösen kidolgozott kerettanterv 2020 nyarán átdolgozásra került, összhangban a Nemzeti Alaptantervvel. A magyarországi Waldorf Iskolák pedagógiai programjának ez az egységes tanterv elválaszthatatlan részét képezi.
 

CsatolmányMéret
waldorf_kerettanterv_2020.pdf2.72 MB