Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Oktatás a művészet eszközeivel

 

 

A „Waldorf művészeti nevelés” tantárgyai a közismereti tárgyakkal egységes tantervet alkotva a kötelező órák részei. Elsősorban a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztésére hatnak, de fejlesztik a gyermek intellektuális, érzelmi és cselekvésben megnyilvánuló - gyakorlati – képességeit is.

A "művészetekkel tanítás" nem azt jelenti, hogy művészeket képeznek a Waldorf iskolákban. Azt jelenti, hogy a művészet eszközeivel (zene, mozgás, képzőművészetek, dráma) segítünk a gyerekeknek úgy elsajátítani egy ismeretanyagot, hogy az ne száraz ismerethalmazként jelenjen meg számukra, amelynek ők csak passzív befogadói. Minden tantárgyban helyet kap a festés, rajzolás, zene, a mozgás, a drámapedagógia.

A Waldorfban a művészetekkel tanítás nem öncél, hanem képességfejlesztés - indirekt módon, az életkornak megfelelő formában. Rajzolás, festés, agyagozás, szobrászkodás, kötés - bármivel foglalkozunk, szemben állunk valamilyen anyaggal, amelyhez igazodnunk kell, amelyet meg kell ismernünk. Alkotás közben ugyanis nem csak technikai, hanem érzelmi fejlődésen is átmegy a gyerek. Meg kell tanulni, hogyan lehet közelíteni az anyagokhoz, meg kell ismerni a tulajdonságaikat. Később ez hatással lesz az emberi kapcsolatokra is: megismerem, alkalmazkodom, illeszkedem társaimhoz, azokhoz, akikkel szeretnék együttműködni.