Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Osztálytanító nyolc éven át

Minden osztálynak saját osztálytanítója van, aki ideális esetben nyolc évig kíséri az osztályt. Az osztálytanító tartja a reggeli főoktatást (a tömbösített közismereti tárgyakat és az alapkészségek kialakítását célzó tantárgyakat). Ez tehát nem azt jelenti, hogy mindig mindent ő tanít, mert a főoktatást követő szakórákon szaktanárok is tanítják a gyerekeket, és adott esetben az osztálytanító a főoktatásban is megoszthatja velük feladatait. De az osztálytanító az, aki nyolc éven át a legtöbb időt tölti a gyerekkel – és ezért a legjobban ismeri őket. Ez a gyermekek szocializációját kedvezően befolyásolja. Az osztálytanító kezdettől fogva követi a gyerekek fejlődését, látja a lassan alakuló (éveken átívelő) változásokat is; azt, hogy az egyes gyerekekben mi, miért és hogyan alakul.
Éppen ezért az osztálytanítónak magas szinten kell ismernie a 6-14 (18) éves korosztály életkori szakaszok szerinti fiziológiai, lélektani törvényszerűségeit, valamint a gyermek fejlődésének sajátosságait, differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit és azok tervezését, módszereit.
Az osztálytanító birtokában van azoknak az anyanyelvi és tantárgypedagógiai ismereteknek, amelyek az alapkészségek kialakításához és az ezirányú képességfejlesztéshez szükségesek, valamint jártas az ismeret jellegű tudás átadásának módszereiben, több szaktárgy ismeretanyagában. Ismeri a matematika és a természettudományok alapoktatásához szükséges ismeretrendszereket, összefüggéseket, tantárgy-pedagógiai eljárásokat.
Mivel iskolánkban a humán és a reál terület nincs mereven kettéválasztva és szűk tantárgyi keretek közé szervezve, ez átjárást biztosít az egyes műveltségi területek között, hogy a gyerekek összefüggéseiben láthassák a világot, ne pedig ismeretek fragmentált halmazaként kapják. Az  osztálytanítónak a tömbösített tanítási rendszer sokat segít abban, hogy a különféle témákba beledolgozza magát.
Folyamatosan képezi magát  a gyermek auditív és vizuális valamint mozgásos megismerő-, kifejező- és alkotóképességeinek fejlesztésével kapcsolatos metodikai eljárások területén is, amelyek a művészetekkel való nevelésben szükségesek (ének-zene, vizuális művészetek, mozgás).
Az osztályt vállaló pedagógusok arra törekednek, hogy képesek legyenek a feladataikkal együtt fejlődni – éppen úgy, ahogyan azt a gyerekektől elvárjuk.