Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Osztályzás helyett szöveges értékelés

Iskolánkban nem érdemjegyekkel értékeljük a gyerekek tudását és a tanulás motiválásában is lemondunk erről a külsődleges kényszerről.

Az értékelés minden esetben szöveges, személyre szóló és nagyon részletes, konkrét. Felhívjuk benne a figyelmet arra, amiben fejlődnie kell a gyereknek, de kiemeljük azt is, amiben ügyes. Ily módon segítünk a gyereknek, hogy megtanulja magát reálisan értékelni. A részletes értékelést az teszi lehetővé, hogy a nagyon sok időt és energiát szánunk arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyerekeket és mind év közben, mind év végén reális és értelmezhető visszacsatolást adjunk mind a szülők, mind a gyerek részére.
Az osztályzás az intelligenciának csak kevés faktorát méri. Azokat, amelyek önmagukban nem segítik az életben való beválást, sőt a szűken vett munkahelyi sikerekhez is kevesek. Ott nem lexikális ismeretekre van szükség, hanem problémamegoldó képességre, jó kommunikációra stb.

Motiválás:

A tanulást a iskolánkban azzal ösztönzzük, hogy a gyerekek alapvető, természetes érdeklődését tartjuk szem előtt – ehhez igazítjuk a módszereket, a munkatempót. A gyerekek nem a számok versenyében stresszelődnek, és a tanítók számára nem jelentkezik problémaként az öt osztályzat differenciálást korlátozó mivolta.
Mivel a gyerekek nem azt élik meg, hogy gyakorta érthetetlen és unalmas dolgokat kell bevágniuk, hogy jó jegyekkel számolhassanak el otthon, szívesen végzik feladataikat. Az osztályzás nem segíti a tudás és a kompetenciák elsajátítását.

A félévi és a tanév végi értékelések részei:

​A tanuló szociális fejlődése, közösségben való részvétele
A
 diák tanulásának értékelése (tanuláshoz való viszonyának leírása)
A szaktárgyi értékelések: a fejlesztési célokhoz rendelt szintlisták szerint, melyek a hatályos alaptantervi és kerettantervi szabályozók és az iskola helyi tantervének minimumához illeszkedik. Tartalmazza a kitűzendő egységes csomópontokat, tájékoztatva a tanuló teljesítményéről.

Értékeléseink folyamatában fontos szerepet kap az értékelésekről való beszélgetés, tanulókkal és szülőkkel egyaránt. Szükség esetén ezt a beszélgetést a pedagógus(ok) kezdeményezik.
Minden év végén a szülőkkel átbeszéljük a gyermekük bizonyítványát és az abban adott visszajelzéseket. Fontos, hogy a szülők számára érthető és világos legyen, hogy gyermekük hol áll az elvárt minimumhoz képest. 
 

Bár iskolánkban központi szerepe van a szöveges értékelésnek, fontosnak tartjuk, hogy diákjainkat felkészítsük arra, hogy iskolaváltáskor értsék az új iskola módszereit, szimbólumait. Ezért alsó tagozatban tájékoztatjuk őket a témáról, amennyiben erre igény mutatkozik.
Érdemjegyeket 7. évfolyamtól adunk bizonyos feladatok vagy időszakban elvégzett munka értékelésére, a szöveges értékelés kiegészítésére. Ekkortól a félévi és az tanév végi bizonyítványba is írunk osztályzatot a szöveges értékelés mellé.  A tanév végén az államilag elfogadott bizonyítványba is beírjuk az osztályzatokat.

Az iskolánkból való távozáskor a tanuló számára kiadjuk az államilag elismert általános iskolai bizonyítványt, amelybe folyamatosan belekerül a tanuló következő évfolyamba lépésének, valamint a szöveges értékelés meglétének a hatályos jogszabály szerint előírt megfogalmazása.