Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Rendszeresség: napi, heti, havi és éves ritmusok

A Waldorf óvoda tudatosan él a ritmikus ismétlés én-erősítő, szorongásoldó hatásával. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban.

Napi ritmus
A kisgyerek igényli az ismert és áttekinthetőismétlődésekkel tagolt napirendet.
A napirend felépítésében óvónőinket a következő szempontok vezetik:
A különböző tevékenységek jellegüket tekintve minden nap azonos felépítésűek maradnak, tartalmuk a heti, havi ritmusban változatosan tér vissza.
Egymás után következnek a rövidebb időtartamú, koncentráltabb jellegű, óvónő által indirekt módon vezetett helyzetek és a hosszabb ideig tartó szabad játék. Ennek egyensúlya olyan ritmust ad a napnak, mint ahogyan a be- és kilégzés váltakozik; ezáltal a gyermek képes lesz egészségesebb ritmusban élni, aludni, lélegezni. Ha például túl sok az élmény és kevés a szabad játék, amiben fel tudná dolgozni az élményeket, akkor egészségtelenül fárad el a gyermek.

A heti és mindennapi tevékenységekben bekövetkező egyre gyakoribb enyhe változásokból érzékelhetik a gyerekek azt, hogy az ünnep közeledik már.
hét napjaihoz kötődő, mindig visszatérő azonosságok tagolják a hetet. Az óvónő tudatosan alakítja ki a művészeti tevékenységek heti ritmusát úgy, hogy abban az adott időszakban zajló változásokat lehessen érzékelni (pl. kitavaszodás, advent).
Ezek a tevékenységek:

 • Rajzolás
 • Festés
 • Sütés
 • Gyapjúkép készítés
 • Viaszozás
Adott esetben ezek bővülnek az adott időszakra különösen jellemző tevékenységgel (pl. Szent Mihálykor kard készítése fából).
A hét napjaihoz kapcsolódnak az étkezésben feldolgozott gabonafajták is (hétfő:rizs, kedd:árpa, szerda:köles, csütörtök:rozs, péntek zab)
 

Állandó ismétlődéssel térnek vissza az évkör ünnepei, a természet évszakonkénti változásai és az ezzel kapcsolatos munkák. Az ünnepek időszakaiban az óvoda berendezése, színei, az évszakasztal, a választott mesék, versek és dalok tartalma és munkák jellege – mindez együtt a kisgyerek számára érzékelhető módon „beszél” arról, hogy milyen időszakban van éppen. Egy-egy időszak ünneppel fejeződik be.
Ezek az ünnepek:

 • Betakarítás-hálaadás (szeptember vége)
 • Szent Mihály időszaka (október)
 • Szent Márton időszaka (november)
 • Advent és Szent Miklós (december)
 • Vízkereszt és Háromkirályok (január)
 • Farsang (február)
 • A tavasz kezdő napja (március)
 • Húsvét (április)
 • Mennybemenetel, Pünkösd (április)
 • Szent János (június)