Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Iskolánkba az átvétel év közben is lehetséges

Iskolánkba az átjelentkezés év közben is lehetséges.
 
Iskolánk „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” alapján készült helyi pedagógiai programja szerint látja el nevelési-oktatási feladatát, magán köznevelési intézményként nem kötelező felvételt biztosító iskola.
A Waldorf-pedagógiai alapelvek és pedagógiai gyakorlat a Waldorf-iskolai nevelési-oktatási célok megvalósításához meghatározott összetételű osztályközösséget kíván meg, amelyre tekintettel a Waldorf-kerettanterv megfogalmazza azokat a pedagógiai elveket, amelyek mentén az iskolák döntenek a tanulófelvétel kérdésében. Az osztályösszetétel elvei hangsúlyosak, így az iskola törekszik az osztályon belül a nemek kiegyenlítettségének, a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek harmonikus arányának, a sajátos figyelmet igénylő gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított ideális arányának megteremtésére, továbbá figyelembe veszi a felvételre jelentkezők körét, a szülők iskolaválasztási szempontjait, a Waldorf-pedagógia választásának indokait, elkötelezettségüket és bizalmukat a pedagógia iránt.
 
Egyes osztályaink már nem tudnak fogadni jelentkezéseket:

  • A mindenkori végzős osztály nem integrál állami iskolából érkezett tanulót.
  • Több osztály létszáma már elérte a befogadóképessége maximumát.
  • Az általános szemlélettel ellentétben a Waldorf pedagógiának nem célja a szociális/tanulási nehézséggel (SNI/BTMN) küzdő gyermekek integrálása. Elsősorban a Waldorf pedagógiát tudatos értékrend alapján választó családok jelentkezését várjuk, akik vállalják az ezzel kapcsolatos tevékeny együttműködést.

 
A fentiek értelmében a felvételi folyamat bármilyen ponton elutasítással megszakadhat.
 
AZ ÁTVÉTEL MÓDJA:
 
 
1. Érdeklődés: A szülő pár sor terjedelemben megkeresi a felvétel ügyében iskolánkat e-mail formájában (iskola@csillagbolcso.hu), amiben leírja a gyermek személyes adatait (név, életkor), melyik osztályfokra és miért szeretne átjelentkezi.

 
Az iskola felveszi a szülővel a kapcsolatot, és ha van üres hely az adott osztályfokon megkezdődik a felvételi folyamat:
 
2. Jelentkezési lap és a jelentkezési laphoz tartozó kérdéssor kitöltése és beküldése (elsősorban email-ben vagy postai úton). 
A jelentkezéshez kérjük csatolni a gyermek fényképét és anamnézis kérdéssort.
3. A szülők hospitálnak legalább 1 főoktatáson az adott osztályban, hogy rálátásuk legyen, hova jelentkeznek.
4. Ismerkedő találkozás a családdal.
5. Az iskolába jelentkező tanuló az adott osztályban eltölt egy tanítási hetet ("vendégeskedés"). Az itt töltött időről igazolást iskolánk nem tud adni.
6. Az osztálytanító a tanári konferencia véleményének a figyelembe vételével meghozza döntését, majd írásban értesíti a szülőket.
7. A jelentkezés és felvétel formális, jogi beiratkozási procedúrával zárul.
 
(A 3. és 4. pont a tanító kérése szerint felcserélhető.)
 
Elérhetőségek:
email: iskola@csillagbolcso.hu