Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

A tanár szerepe a tanulás folyamatában

A tanulást reflektív folyamatnak tekintjük, ezért nem kész tudást adunk, amelynek a tanuló passzív befogadója, hanem arra ösztönözzük őket, hogy önmaguk fedezzék fel a világ dolgait a maguk változatosságában és összefüggéseiben.
Minden és mindenki a tanulás forrása, és tanár személye fontos, mer egy az értékes elérhető források közül. A tanár azonban nem a tudást osztó személy elsősorban, hanem az az ember, aki segíti a gyerek tanulás folyamatát: facilitátor. Segíti a belső motiváltság és az egyéni utak megtalálását, megteremti a tanuláshoz szükséges támogató és inspiráló környezetet, elérhetővé teszi az eszközöket. A facilitáló minőségek közül Rogers a hitelességet emeli ki, mint a legfontosabbat. Csak akkor várhatjuk el a tanítványoktól, hogy kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, ha mi magunk is minták vagyunk e tekintetben.
Fontos, hogy a tanulás hatékonysága függ attól, hogy a tanulókat mennyire vezeti a saját belső érdeklődésük. A tanulási folyamathoz azonban azt is hozzátartozik, hogy tanulók megtegyék azokat az erőfeszítéseket, amelyek egy-egy készség és képesség kialakításának folyamatában elengedhetetlenek és találkozzanak azzal az ismeret és tudásanyaggal, amely a világban való tájékozódásukhoz szükséges. A tanárnak az a feladata, hogy a szabadságnak és a kötöttségnek azt a megfelelő arányát tartsa, amelyben ez megvalósulhat.
  
A tanulásnak akkor van tartós hatása, ha annak a folyamatában az egész ember – az érzelmei és a gondolkodása - részt vesz. Azért, hogy a diákjaink érintettségét ily módon megőrizzük, iskolánkban a pedagógus és a diák között megoszlik a tanulás felelőssége.

A tanár felelőssége, hogy

  • átlássa és keretet adjon a tanulási folyamatnak
  • kezdeményezze az optimális pedagógiai légkör kialakítását
  • állandó nyitottsággal segítse az útkeresést
  • rendelkezzen a hagyományos pedagógia tudásanyagával- és eszközeivel (módszertan)
  • a diákjaival annyira ossza meg a tanulási-tanítási folyamat felelősségét, amennyire az a diák fejlődését elősegíti.

Törekedünk arra, hogy a tanulók egyre növekvő mértékben legyenek felelősek a saját tanulási folyamatukban. Ez azt jelenti, hogy a diákok a megszokottnál nagyobb szabadsággal és ezzel együtt nagyobb felelősséggel rendelkeznek mind a saját tanulási folyamatukat, mind a közös életünkben való részvételüket illetően. Adott kereteken belül, egyeztetés után dönthetnek időhatárokban, a tanulnivalók súlyozásában, abban, hogy ők mit hoznak be a csoport életébe. 
Ezért a diák felelőssége, hogy

  • a korának megfelelő önfegyelemmel vegyen részt az iskola életében
  • a dolgait a vállalásainak megfelelően végezze.

Az iskola életében a szülő is partnerként van jelen.
Ezért a szülő felelőssége, hogy:

  • az iskolával egyeztetve támogassa gyermeke fejlődését (felnevelés, házi feladat, szabályok betartása)

segítse elő gyermeke önállóságát