Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 20 473 2919
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Tanáraink

Borbás Dóra
2020/21-as nevelési év 4. osztályos tanító.
Kecskeméten születtem, itt érettségiztem. Az érettségi után az első munkahelyem a logopédiai előkészítő osztályban volt, a tanítók
mellett dolgoztam asszisztensként, gyermekfelügyelőként egy évet.
A következő években Budapesten tanultam, az ELTE Bölcsészkarán magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanárként végeztem, illetve a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán gyógypedagógiai diplomát szereztem.
Az egyetemi, főiskolai évek alatt sérült gyerekek táboroztatásába kapcsolódtam be.
Miután végeztem, a Budapesti Korai Fejlesztő Központban dolgoztam három évet korai fejlesztőként, illetve értelmileg akadályozott kisiskolás gyerekek tanulását segítettem.
Első gyermekünk érkezésekor költöztem vissza Kecskemétre. Három gyermekünk van, egy lány és két fiú, mindhárman iskolások. A gyerekeimmel otthon töltött időszakban több helyen is tartottam baba-mamás foglalkozásokat, játszócsoportokat.
2011-ben hívtak el az induló Aranykapu Gyermekházba, ahol gyógypedagógusként teamben dolgozva állapotfelméréseket végzek, illetve egyéni és kiscsoportos komplex gyógypedagógiai fejlesztéseket, autizmus specifikus terápiákat csinálok, mozgásterápiát, szülőtréningeket tartok.
Az Autizmus Alapítványnál és a Budapesti Korai Fejlesztő Központban tanultam autizmus specifikus terápiát.
Kétféle mozgásterápiás tanfolyamot, a Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiát és a Komplex Mozgásterápiát végeztem el.
2018 őszén pedig egy nagy vágyam vált valóra, Boldizsár Ildikónál tanulva alkotó-fejlesztő meseterapeuta lettem.
Ezt követően egy mesés fordulattal pedig a Csillagbölcső Waldorf Iskolába érkezem és a 2019 őszén induló első osztályának osztálytanítójaként várom nagy szeretettel a leendő elsősöket.
 

Csizmadi Csilla
5-6. osztály tanítója 
1991-ben születtem Szabadszálláson, gyermekkorom első 4 évét Tasson, későbbi éveit Kunszentmiklóson töltöttem. Gyerekként alig aludtam, szinte mindig talpon voltam, sokat beszéltem és folyton volt valami fontos elintéznivalóm—például borsót eszegetni nyersen a kertben, libákat kergetni, tojásokat összefogdosni.
Általános iskolai éveim meghatározó élménye, hogy egy olyan tanítónénit kaptam első osztályban, akire mai napig szerettettel tudok gondolni, mondatai visszacsengenek a fülemben és meglátta bennem az értékeket.
2013-ban végeztem a Szegedi Tudomány Egyetemen, majd 2014-ben a Eötvös József Főiskolán.
2014 őszén elkezdtem dolgozni egy óvodában, 2015-ben pedig megszületett saját gyermekem. 2015-től lányommal együtt jártunk a Szegedi Tudomány Egyetem Neveléstudományi Képzésére, ahol először statisztika, majd segítő fejlesztő szakirányon tanultam.
2017 őszén visszaköltöztem családommal Kecskemétre, ahol újra munkába álltam. 2018-ban befejeztem mesterképzéses tanulmányaimat, 2019-ben pedig megszereztem pedagógiai minősítő eljárásban a pedagógus I. fokozatot.
2019 nyarán kaptam meghívást, hogy a Csillagbölcsőben dolgozzak, és egy sorsfordulatnak köszönhetően szeptemberben osztálytanító lettem.
Szeretném, ha a velem együtt élő gyermekek jó példát láthatnának maguk körül, társaikkal békében, a természettel nyugalomban, harmóniában tudnának élni. Szerintem nincs annál nemesebb a tanításban, mint meglátni, hogy belőlük lesz a jövő nemzedéke és nincs annál értékesebb, mint hatással lenni erre a jövőre.
 


Lipóczki Szilvia
7-8. osztály tanítója
Lipóczki Szilvia vagyok. 1979 –ben születtem Kecskeméten. Gyermekkoromat Lakiteleken, a tanyánkon töltöttem. A húgommal sokat énekeltünk és játszottunk a magunk készítette játékokkal. „Régiből újat” – ez valahogy mindig visszatérő érték az életemben. Amink nem volt, azt el tudtuk képzelni.
A gimnázium elvégzése után tanácstalanul álltam a felvételi előtt: „Mi legyek?” Édesapám javasolta, hogy ha szeretem a gyerekeket, menjek tanítóképzőbe. Így tettem: tanító-óvodapedagógus lettem. Négy évig dolgoztam a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, roma gyerekekkel. Együtt dolgoztunk, együtt tanultunk, együtt lélegeztünk. Tudtam, hogy jó helyen vagyok, és azt csinálom, amit szeretek. Azokban az években pillantott rám először az alternatív iskola: éreztem, hogy abba az irányba szeretnék menni. De várakoznom kellett, amiért nagyon hálás vagyok, hiszen két csodálatos gyermekem született. Amikor újra munkába álltam, az iskolánk bezárt, ezért óvónői állást kaptam. Féltem tőle, mert új volt, de nagyon fontos évek következtek. A Ménteleki Óvodában sokat tanultam arról, hogy ki a Gyermek, hogy mitől az, aki, hogy mettől meddig tart, hogy hogyan lehet jól, hogy hogyan lehetünk jól együtt, hogy hogyan tanulnak a játékon keresztül és hogyan utánozzák le az őket körülvevő világot, és hogy nekem ebben mekkora szerepem van. Mikor ezekből útravalóul már egy nagy csomaggal lehettem gazdagabb, hívást kaptam: a Csillagbölcső Gyermekközpontú Általános Iskolában lehetek tanító. Szeretném, hogy a tanulást a tapasztalás határozza meg és abból stabil alapot kapjanak; hogy a gyerekek egészséges határok között biztonságban legyenek szabadok; hogy az egymásra tekintésben a tisztelet természetes úton alakuljon ki és legyen jelen; hogy együtt megőrizzük a „régiből újat”; hogy egész világukban jól legyenek; hogy a szemükben valódi önmagamat lássam, akire én is felnézhetek.
 


Besze Márk
1. osztályos tanító
1984 –ben születtem, Kiskunfélegyházán. Gyerekkoromban sokat kardoztam, meg harcoltam az udvaron a magam válogatta seprűnyelekkel és léggitároztam mikor Roxette dal ment a tévében. Tudom, mi a kapcsolat a magnókazetta és a kék-fehér csíkos golyóstoll között, és emlékszem a Juli sulira is.
Az általános iskola után számítástechnikai szakközépbe mentem tovább, ahol ráébredtem arra, hogy az angol nyelvhez van némi tehetségem. De az angol szak helyett elég valószínűtlen módon kikötöttem a tanítóképző főiskolai karon, ahol lenyűgözött, hogy milyen fontos mesterség ez (gyerekkorom óta olyan munkát szeretnék, amivel hasznára lehetek a világnak), nem mellesleg drámapedagógiai tapasztalatokat is szereztem az olykor este tízig tartó kurzuson.
Diplomázás után a Fülöpjakabi Általános Iskolában kezdtem napközizni, ahol remek, de nem a hagyományos „államis” kapcsolatom alakult ki a gyerekekkel. Kitérők után a ménteleki iskolában életem egyik legnagyobb feladatát kaptam, mikor tizennyolc elsős osztályfőnöke lettem. Ők bepótoltatták velem azt, amit az iskolában nem tanultam meg. Közben komoly adagokban kaptam vissza, amivel én is boldogítottam a tanáraimat annak idején. Sok olyan történt ebben az osztályban, ami szokatlan vagy meghökkentő lehet a hagyományos iskolai környezetben, ezeket azóta is fontosnak tartom. Senki nem emlékszik már arra, hogy negyedik – vagy akár nyolcadik – év végén hányas volt a bizonyítványban, de az osztály hangulatára, a tanárok viselkedésére mindenki. Nagyon fontosnak tartom a megingathatatlan tantárgyi alapokat, ugyanakkor szeretném, hogy az iskola, segítsen a gyerekeknek abban, hogy megtudják: mi a saját véleményük, megismerjék az ízlésüket, ezt tudják közölni a többiekkel, figyelembe vegyenek másokat is, sikeres kommunikációs technikákat alkalmazzanak. Hogy ismerjék a türelmet, tudják, mi a kitartás. Hogy együtt legyen minden ahhoz, hogy megértsék maguk körül a világot.
 

Farkas Melinda

Leendő 1. osztály tanítója, osztálytanító
FARKAS MELINDA vagyok, házas, 4 gyermek anyukája. Tanulmányaimat a kecskeméti Tanítóképző Főiskolán végeztem angol műveltségterületen. Gyermekeim születése közben, az ő indíttatásukra végeztem el az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a Waldorf-osztálytanítói posztgraduális képzést. Ekkor lányunk már a Csillagbölcső Waldorf Óvodába járt. Ma már 3 gyermekünk jár ebbe az intézménybe. Alapítástól jelen vagyok az iskola életében. Több osztályfokon tanítottam angolt, helyettesítettem főoktatásokon, szakórákon, folyamatosan hospitálok. Minden nap öröm látni a gyerekek ragyogó arcát, ahogyan reggel megérkeznek, köszöntik egymást és tanítójukat. Hatalmas ajándék, hogy barátként tudok szülőtársaim felé fordulni. Ezek a kapcsolódások magával ragadóak. Csodálatos megélni, ahogy koruknak megfelelően haladnak gyerekek tanulmányaikban, pontosan annyit kapva, amennyit testük, lelkük, szellemük be tud fogadni, fel tud dolgozni. A Waldorf pedagógia által az induló első osztállyal szeretném megélni, hogy napról napra, hétről hétre kibontakozik személyiségük, megmutatkozik önnön valójuk, és az osztályközösség nyújtotta szeretetteljes közegben haladnak saját életútjukon. Erre az utazásra hívom a családokat.
 


Harczi Sándor
Bothmer-gimnasztika szaktanár, intézményegység vezető
Hátrapillantva eddigi életutamra igen változatos kép tárul elém. Műszaki középiskolában végeztem, s dolgoztam ezen a területen 15 évig. Megfordultam multinacionális és kisvállalkozói szektorban, voltam alkalmazott és vezető is. Beleláttam sok-sok műszaki területbe, így szerezve sok gyakorlatias tapasztalatot. Otthonunk szépítését, karbantartását is leginkább magam végzem.
Tanítóként végeztem a Kecskeméti Főiskolán, majd Bothmer-gimnasztika képesítést szereztem a 4 éves budapesti képzésen, amely a Waldorf pedagógián belül a testnevelést, mozgás órákat jelenti.
2001-től veszek részt Kecskemét Waldorf életében, a műszaki ismeretszerzéshez hasonlóan betekintést nyerve annak minden területére. Civil szervezet és intézmény alapítóként, gazdasági vezetőként, pedagógusként és Waldorf-szülőként.
2018 szeptemberétől elsősorban pedagógusként segítem ezt a nagyszerű világot, és igyekszem egyensúlyt teremteni a pedagógusok-gyermekek-szülők alkotta hármas világban.
Waldorf óvónő párommal 3 gyermeket nevelünk.
Egyszerre érdekel magának az Embernek a belső dinamikája, s vele együtt az őt körülvevő világ mozgatórugói.

 


Bedekovics Krisztina
Német nyelvtanár
Bedekovics Krisztina vagyok. Bács-Kiskun megyében nőttem fel és itt is jártam iskolába. Gyerekkorom óta pedagógus pályára készülök.   
Nagyon szeretek gyerekek között lenni. Számomra fontos, hogy a gyerekek szeressék és élvezzék a tanulást. Bár német szakot végeztem, szerencsére az elmúlt 16 év során volt lehetőségem több tantárgy területén, illetve napközis nevelőként is tapasztalatot szerezni. Így megláthattam azt is, hogy mit és hogyan érdemes tanítani a különböző korosztályoknak. A gyerekek képességei különbözőek, ezért mindenkiben meg lehet találni azt, amiben a legtehetségesebb. Ez úgy lehetséges, hogy mindig figyelembe kell venni az egyéni képességeket.
Bízom benne, hogy a jövőben sok gyermeket segíthetek hozzá ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott, boldog felnőtt váljon belőle.
 
 
 
 


Roszikné Laczi Ildikó
zenetanár
Laczi Ildikó vagyok, zeneterapeuta, öt gyermekes édesanya.
Kicsi koromtól központi szerepet töltött be a zene az életemben. A Kodály Iskolában végeztem mind általános iskolai, mind gimnáziumi tanulmányaimat. 1996-ban szereztem diplomát a Kecskeméti Főiskolán, óvodapedagógus-tanító szakon ének műveltségi területtel. Főiskolásként személyes kapcsolatba kerültem Kokas Klárával, az ő pedagógiai nézetei iránymutatóvá váltak a számomra. Így folytattam a tanulást és 2006-ban zeneterapeuta lettem. Dolgoztam óvodában, iskolában és előkészítő osztályban.
Mindegyik területen azt tapasztaltam, hogy segíti a zene a gyerekek önkifejezését, erősíti önbizalmukat, hatékony szorongásaik-félelmeik oldásában, miközben maga az éneklés-zenélés fejleszti koncentrációjukat, alkalmazkodó képességüket…
 

Dudvai Márta
napközis nevelő, helyetesítő tanár

Kecskeméten születtem, itt jártam általános és középiskolába is.
Egészségügyi területen kezdtem el dolgozni, de folyamatosan tanultam.
2001-ben jelentkeztem Szegedre SZTE Juhász Gyula Főiskolai Karán egészségtan-tanár szakra, mert úgy éreztem ez az a terület, szakirány, amit nekem találtak ki. Az egészséges életre nevelés, annak testi-lelki vonatkozásai mindig szívügyem volt.
Főiskola közben és után született 2 gyermekem, ők jelenleg már nagy- és kiskamasz éveiket tapossák.
Fordulatos évek következtek, melynek az útkeresésem volt a vezérfonala.
Egészségügyi vonalon dolgoztam sokáig, de kipróbáltam magam vállalkozásban is. Három évig a Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal együttműködve projekt keretében egészségvédelemmel, környezetvédelemmel és mentálhigiénével kapcsolatos órákat tartottam kecskeméti iskolákban.
Mindeközben pszichológia, önismeret, spiritualitás témakörben folyamatosan képeztem magam. 2008 és 2011 között lélekgyógyászatot tanultam, később megismerkedtem az erőszakmentes kommunikációval, melybe, mint módszerbe beleszerettem és hosszú évekig tanultam, gyakoroltam.
Egészségügyben is alternatív gyógyítás területen kezdtem el dolgozni és egyre fontosabb lett életemben a környezetvédelem is, majd egy olyan élethelyzetben találtam magam, mikor változtatnom kellett, ekkor jött szembe a lehetőség, hogy a Csillagbölcső Waldorf Általános Iskolába napközist kerestek. 2017 szeptemberétől itt dolgozom napközis tanítóként.
Nagyon szeretem a gyerekeket, a közösséget, a szellemiséget és hálás vagyok a sorsnak, hogy ide találtam. Itt szabadon megélhetem azt, aki vagyok és a gyerekekkel közösen és kölcsönösen fejlődünk. Szeretném átadni a gyerekeknek a természet szeretetét és talán még fontosabb, hogy egymás felé is kölcsönös tisztelet, elfogadás, építő kommunikáción keresztül a valós életre nevelés valósulhasson meg olyan környezetben, ahol meg tudják élni boldogan gyermekkorukat.
2019-ben másoddiplomát szereztem Budapesten keresztény szemléletű coach és vezető szakon.
Szintén 2019 nyarától a 10milló Fa Kecskemét civil szervezet egyik alapítója vagyok.
 

 
Tarjányi Tamás
testnevelőtanár és napközis
Édesanyám harmadik fiaként kezdtem meg a pályafutásomat. Az iskolai és ifjú sportolói években sok nevelőm és edzőm volt, akik követendő és kerülendő példák armadájával láttak el, milyen is pedagógusnak, vezetőnek lenni. Bizony nem egyszerű, ezért is tartom kihívásnak a munkám.
  
Sorban haladva a tanulmányaim: Vásárhelyi Pál általános iskola, Piarista általános iskola majd gimnázium. A Pécsi tudományegyetemen a testnevelő tanár szak elvégzése mellett a vízimentői szakmát is elsajátítottam. Ezekben az években sok gondolata támad az embernek: Biztosan ezt akarom csinálni? A gyakorlatban dől el minden, és évről évre egyre jobban hiszem, hogy ezt nekem találták ki.
Jártasságot a Kertvárosi, Kandó, Rákóczi iskolái mellett Kiskunfélegyházán a Kossuthban és a Közgében szereztem. A tanítás mellett edző is vagyok, utánpótlás korúak fiúknak tanítom a kézilabdázás fortélyait.

Gyermekeket tanítani módszer kérdése, rájönni hogyan tanulhatunk tőlük, már igazi rejtvényfejtés.

 
Hideg Zsófia Boglárka
Német nyelvtanár
Jelenleg a második osztályban tanítom a németet és a felső évfolyamon a német szakkört. 1986-ban születtem Budapesten, ott jártam iskolába az érettségiig. 2005/2006ban végeztem el Egerben a pedagógiai és gyógypedagógiai asszintens képzést. Az itt szerzett élmények vezettek rá, hogy általános iskolás korú gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Sikeresen felvételt nyertem a győri tanítóképzőbe, de halasztottam egy évet, hogy Németországban élhessek. Ez a kitérő pedig egyenesen a német műveltségterület választásához vezetett. Iskolás éveim alatt utáltam a németet. Németországban pedig megértettem az idegen nyelv birtoklásának örömét, valódi hasznát, élményét. Az egyetemen pedig a saját tapasztalataimtól teljesen eltérő módszereket ismertem meg, köszönhetően az anyanyelvi tanáromnak, aki egészen új szemléletet hozott magával Nyugatról. 2011-ben végeztem német vmt-s tanítóként. Ez év szeptemberben hívtak tanítani Győrben egy nagy lélekszámú általános iskolába. Ott az első évben megtapasztaltam, mit szeretek a tanításban. A második évben pedig azt, hogy mit nem szeretnék soha csinálni tanítás címén. Újabb külföldi rövid kitérőm után, 2014-ben költöztem a férjemmel Lajosmizsére egy tanyára családot alapítani. Két gyönyörű gyermekünk született háborítatlanul itthon. Ez a két ember a két legnagyobb tanítóm is egyben. Ők vezettek a Waldorf óvodába, onnan pedig a posztgraduális Waldorf-pedagógus képzésre, mely idén szeptemberben indult. Örülök, hogy itt lehetek, ilyen légkörben, ilyen kollégákkal, gyerekekkel és általuk családokkal közösségben.
 
Máténé Orlov Edina
kézimunkatanár, könyvtárospedagógus
A családommal Ménteleken élek.
Gyermekkori álmom vált valóra, amikor 1999-ben átvehettem diplomámat a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakon, és óvónőként munkába álhattam. Itt találkoztam először a Waldorf-pedagógiával, ahol eldöntöttem, hogy jobban meg szeretném ismerni.
Aztán az élet elsodort, de továbbra is maradtam a pedagógusi pályán. Miután megszülettek gyerekeink nem volt kérdés, hogy melyik óvodába járjanak. Bekapcsolódtunk a kecskeméti Waldorf életbe és szép lassan azon vettük észre magunkat, hogy megalapítottuk saját iskolánkat a Csillagbölcső Waldorf Iskolát. 3 évvel ezelőtt adódott egy lehetőség, hogy az iskola munkájához szorosabban is kapcsolódhatok, mint kézimunkatanár.
Édesanyám varrónő, tőle örököltem a szépérzékemet, a kreativitásomat és munkaszeretetemet. Rendszeresen hordom a saját kezem által készített ruháimat, ékszereimet, kendőimet, ezzel is ösztönözve diákjaimat arra, hogy az iskolából kikerülve bizalommal forduljanak az életben olyan területek felé, ahol szükségük lesz a két kezükre.

 
 
Cseh Valéria
angol nyelvtanár
1981-ben születtem Szentesen. Általános iskolai éveim alatt már kiderült, hogy meglehetősen vonzódom az idegen nyelvekhez. Nyilvánvalóvá vált a szüleim számára, hogy nyelvszakos középiskolát keressenek számomra.
Középiskolai tanulmányaimat a Szegedi Kiss István Református Gimnázium angol szakán végeztem.
A német nyelv szeretete viszont nem múlt el gimnáziumi éveim alatt, így a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Pedagógia Főiskola Német nemzetiségi szakára felvételiztem.
2003-ban a diploma megszerzése után Ausztriába költöztem, ahol az Innsbrucki Egyetemen próbáltam a már megszerzett német tudásomat tökéletesíteni.
Két évvel később az Utrechti Holland-Magyar Hétvégi Iskola felkérésére a 3-6 éves korosztály óvónénije lettem. Hollandiában eltöltött két évem alatt nyelviskolába jártam. Megpróbáltam a köztudottan nem egyszerű nyelvet magamévá tenni.
2006-ban lehetőségem nyílt Írországba költözni. Két különböző óvodában próbálhattam ki magam.
Majd egy évtizedig úgy éreztem, hogy második otthonomra leltem. Később, ahogy a gyerekeim megszülettek, egyre világosabbá vált, hogy mégsem abban az országban szeretném a gyerekeimet felnevelni.
2019-ben döntött úgy a család, hogy ideje hazaköltözni. Azóta Kecskeméten élek és dolgozom.
Amikor a hazaköltözés gondolata felmerült bennem, elhatároztam, hogy a külföldön megszerzett nyelvtudásomat, tapasztalataimat szeretném átadni a magyar gyerekeknek.
Azt a fajta szemléletet, hogy a nyelvtanulás lehet öröm és móka.
A gyermek fő tevékenysége a játék, ezáltal tanulnak meg legegyszerűbben új információkat elsajátítani. Célom, hogy az idegen nyelvvel való ismerkedés minél fiatalabb korban elkezdődjön, lehetőséget adván ezzel a legapróbbaknak arra, hogy a korai nyelvszoktatás játékos módszereinek segítségével a nyelvi készség kialakuljon, élménnyé váljon.
2020. szeptemberében kezdtem el a Csillagbölcső Waldorf Általános Iskolában angolt tanítani.
Az idei tanévben első, második és a 7-8-dik évfolyamon tanítom a gyerekeket.
 


Telekesné Pető Szilvia
angol nyelvtanár
Szegeden születtem, de Kecskeméten élek gyermekkoromtól fogva. Érettségi után a Károli Gáspár Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán végeztem. Már középiskolás koromban vállaltam önkéntes feladatokat gyerekek között. Magyarországon és Angliában táboroztattam olyan fiatalokat, akik különféle extrém sportokat próbálhattak ki. Itt tanulhattam meg a csapatmunka alapjait. A főiskola után egy évet Londonban töltöttem, ahol a mindennapos munka mellett a Londoni Magyar Iskolában is tanítottam. Miután hazaköltöztem, az egyik belvárosi iskolában kezdtem el tanítani, mellette pedig elvégeztem az angol szakot a Kecskeméti Főiskolán. Két gyermekem van. Tíz évig tanítottam angol kéttanítási nyelvű osztályokat, ahol az angol nyelv mellett éneket és testnevelést tanítottam angol nyelven.
2011 óta foglalkozom családterápiával, 2017 óta vagyok a Lelkesítő családterápiás műhely tagja.
2016-ban mozgásfejlesztőként végeztem, azóta segítem az idegrendszerileg éretlen, figyelem, magatartási vagy logopédiai problémával küzdő gyerekek fejlődését az Alapozó Terápia módszerével.
2017-től tanítok angol nyelvet a Csillagbölcső Waldorf Iskolában.
Szeretek zenélni, 20 éve énekelek kórusban, jelenleg a Kecskeméti Énekes Kör tagja vagyok.
Fontosnak tartom, hogy a tanulás élmény legyen a gyermekek számára, az iskola pedig olyan érzelmi biztonságot és támogatást nyújtó hely legyen, ahol egymást segítő, építő közösségben lehetnek jelen a tanulók, örülve egymás sikerének.
 

Kovács Kinga Veronika
euritmia tanár
Gyerekkoromban apukám rengeteget vitt minket kirándulni a bátyámmal, anyukám sokat zongorázott, míg a nagyszüleimnél megvolt a versenyzongorája, Weöres Sándor versekkel tanultam meg beszélni, mozogni pedig eleve imádtam. Így aztán felnövekedve fuvolázni tanultam, érettségi után pedig Pestre költöztem. Kipróbáltam többféle mozgásművészetet, és mindegyikben elég hamar eljutottam egy jó szintre, de mindnél azt éreztem, hogy „falba ütközöm”, pedig a falon túl is vannak még lehetőségek.
Egy „véletlen” találkozás kapcsán megismerkedtem egy éppen végzős tanulóval a solymári Waldorf Tanárképzésről. Mesélt a waldorf-pedagógiáról, epocha füzteket mutatott, nekem pedig nagyon tetszett minden. Az élet másfelé sodort és felvettek a Budapesti Tanítóképzőbe. Félévkor ki is jelentkeztem onnan, mert fél év eltelte után sem tudtam meg semmit a gyermekek testi-lelki fejlődésének kapcsolatáról, és hogy én nevelőként hogyan bánjak ezzel az ismerettel, ahhoz hogy az Életet szolgáljam.
Így jelentkeztem Solymárra a Waldorf Tanárképzésre, ahová felvételt nyertem. A második héten jött el az a pillanat, mikor találkoztam az euritmiával. Rögtön éreztem a hívást, de a fizikai körülmények – abban az évben nem indítottak első évfolyamot – meggátoltak abban, hogy engedelmeskedjek a hívó szónak. Nem bántam meg, mert a Waldorf Tanárképzésen eltöltött 4 év alatt, „kezembe adták a világot”, és megéltem azt – Németországban, egy 6 gyerekes waldorf család au-paireként, – hogy bárhová mehetek a világban, otthon leszek benne. Legyen az bármilyen ország, beszéljenek bármilyen nyelvet.
Osztálytanítóként elégedett voltam a világ folyásával, és pont azon gondolkoztam, merre tovább. A hívás kezdett halványulni bennem, de nem szűnt meg, csak másfelé figyeltem. És akkor jött a noszogatás egy külsős személyében, aki bejött hozzánk 4. évben euritmia epochára, és 2 hónapig agitált, hogy menjünk együtt az euritmia képzésre. Én pedig mentem.
Az euritmiaképzés elvégzése után 2 évet tanítottam Pilisszentlászlón a Kékvölgy Waldorf Iskolában, aztán később Alfterban, Németországban elvégeztem szociál euritmia szakon a mesterkurzust, hogy legyen akkreditált diplomám és hogy választ kapjak a tanítás során felmerülő kérdéseimre. 2012-ben diplomáztam, aztán 1 évet dolgoztam egy mezőgazdasági gépalkatrészeket gyártó cégnél. Férjhez mentem és 2014-ben és 2017-ben sorban születtek a lányaim.
Hogy valahogy visszataláljak a waldorf világba  - már kezdtem leépülni a szellemi nihilben - 2020-ban jelentkeztem a Bárczin az Extra lesson fejlesztő szakpedagógusi képzésre. Itt új megközelítésben nézhettem rá az ember fejlődésére, így más szemmel tudtam az euritmiára is tekinteni. Ez sokat segített abban, hogy újra euritmia tanárként tudjak dolgozni. A 3-10 éves korosztály áll hozzám a legközelebb. Mindig tanulok tőlük valami újat.

 

Méhészné Bacsó Melinda
iskolatitkár
Életem egyik legszebb időszakaként, közel 8 évet főállású anyaként töltöttem otthon három kisfiammal, amelyből 5 évet már Waldorf szülőként éltem meg.
Ezt megelőzően 7 éven át egy gyártó cég kereskedelmi és logisztikai csapatát erősítettem, melyhez végül nem tértem vissza dolgozni.
2017-ben a legidősebb kisfiamnak kerestünk óvodát, akkor találtunk erre az intézményre, onnantól kezdtünk ismerkedni a Waldorf pedagógiával. Azóta is folyamatosan fejlődőm, mint szülő és most már munkatárs. Nagy örömmel segítem munkámmal az iskola működését. Hálás vagyok, hogy a mindennapjaimat ebben a közösségben tölthetem.